Karta zgłoszenia

  • Istnieje możliwość zapisu dziecka poprzez formularz PDF
    albo zgłoszenie przez wypełnienie poniższego formularza (bez konieczności drukowania):

    Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć fotograficznych dziecka na stronach internetowych przedszkola.

    Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat zgodnie z regulaminem przedszkola.

    Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.