Nauka języka obcego w przedszkolu Lublin

 • Zagadnienie nauczania języków obcych w przedszkolu w Lublinie oraz w niższych klasach szkoły podstawowej stało się tematem wielu dyskursów oraz badań naukowych, w naszych przedszkolach przekłada się na jednoczesną naukę dwóch języków nowożytnych, wykorzystując wrodzony potencjał dziecka oraz intuicję i kreatywność nauczyciela, który stale pamięta, iż pracuje z kilkuletnim dzieckiem. Zatem powszechnie znane i stosowane przez nauczycieli rozwiązania metodyczne w odniesieniu do uczniów starszych, nie zawsze są efektywne w grupie dzieci w wieku przedszkolnym.

  Ta grupa odbiorców wymaga odejścia od pasywnego do aktywnego nauczania więc słowa ,,Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” (Beniamin Franklin), są tutaj kluczowe dla nauczyciela.

  Rozpoczynając dyskusję o nauczaniu języka obcego dzieci warto zastanowić się, dlaczego należy rozpocząć ten proces w tak wczesnym wieku?

  Otóż, glottodydaktycy uważają, iż pierwsze dziesięć lat życia stanowi czas najbardziej efektywny w nauczaniu języka obcego. Jest to uwarunkowane plastycznością narządów artykulacyjnych, których struktura zasadniczo zmienia się od dziesiątego do czternastego roku życia. Dzieci na skutek uwarunkowań biologicznych są zdolne do wyartykułowania niemalże każdego dźwięku ( co nam dorosłym się często nie udaje), co znacznie usprawnia naukę języka obcego.

  Nauka języka obcego jest w tym okresie efektywna także z innego powodu. W tym wieku następuje u dzieci znaczący rozwój kompetencji językowych, a zatem słuchania, mówienia, czytania i pisania. Hipoteza „wieku krytycznego” podaje, iż czas najbardziej optymalny do rozpoczęcia nauki języka obcego przypada na okres od lat czterech do ośmiu. Ciekawym argumentem jest także fakt z dziedziny laryngologii. Otóż, po dwunastym roku życia ucho dziecka staje się wrażliwe wyłącznie na długość fal charakterystyczną dla danego języka ojczystego, co przed dwunastym rokiem życia nie ujawnia się.

  Dzieci w wieku przedszkolnym pozbawione są umiejętności myślenia abstrakcyjnego oraz pamięci logicznej. Pojawiają się one w dalszych etapach rozwoju. W omawianym wieku dzieci charakteryzuje myślenie konkretno-obrazowe, co znacząco wpływa na dobór metod w ich nauczaniu. Nauczyciel winien pracować na konkretnych materiałach, bazować na realiach oraz pamiętać, aby zachowany był kontekst zajęć bliski doświadczeniu tych malców. Nie jest działaniem prawidłowym odwoływanie się do wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym. W praktyce oznacza to na przykład naukę słownictwa opartą na przedmiotach znajdujących się w zasięgu jego wzroku. Dziecko w wieku przedszkolnym, aby zapamiętało nazwę przedmiotu w języku obcym, musi mieć go przed oczyma. Winien on być dla dziecka jak najbardziej dostępny. Równie ważne są wszelkie oddziaływania polisensoryczne, które umożliwiają maluchom poznawanie świata każdym zmysłem. Im więcej zmysłów zostanie zaangażowanych podczas zajęć, w tym większym stopniu dziecko ma możliwość przyswojenia materiału. Jednocześnie, zrozumiałe jest, iż nie wprowadza się na tym etapie formalnej nauki gramatyki, bowiem wykracza to poza możliwości dzieci.

  Nauka słownictwa natomiast stopniowo winna być poszerzana o proste zwroty i polecenia. Bazuje się wówczas na pamięci mechanicznej dzieci, która pozwala na zapamiętanie pewnych struktur gramatycznych, których źródło zostanie im wyjaśnione podczas kolejnych etapów nauczania. Na etapie przedszkolnym pamięć mechaniczna pozwala na poszerzenie zasobu słów i zwrotów z zakresu języka obcego. Nasi nauczyciele i lektorzy tak organizują zajęcia z języka angielskiego i języka francuskiego aby zasada zabawy była fundamentem podejmowanych działań.

 • Język angielski

  Dzieci bardzo szybko i łatwo przyswajają słówka z języka angielskiego dzięki stosowanej przez naszego lektora metodzie słowno- muzyczno- ruchowej. Podczas zajęć w atmosferze radości i zabawy dzieci bardzo szybko zapamiętują nowe słowa, zwroty, piosenki i wierszyki. Dzięki temu dzieci uczą się języka angielskiego w sposób naturalny, nie odbierając tego procesu jako przymusu czy obowiązku, a wręcz przeciwnie – staje się źródłem radości i zabawy.

  Nauka języka angielskiego już w przedszkolu pozwala na rozwijanie kompetencji językowych dzieci na różnych płaszczyznach. Dzieci uczą się rozumieć i posługiwać się językiem angielskim na poziomie słuchania, mówienia, czytania i pisania. W miarę postępów w nauce dzieci potrafią swobodnie nawiązać rozmowę, opowiedzieć o sobie czy opisać otaczający świat. Nauka języka angielskiego w przedszkolu pozwala również na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywności. Dzieci bez trudu podają w języku angielskim np. nazwy zwierząt, kolory, dni tygodnia, potrafią się przedstawić lub policzyć do dziesięciu. Dzięki temu są lepiej przygotowane do dalszej nauki języka w szkole podstawowej i późniejszych etapach edukacji.

  Warto zaznaczyć, że kursy języka angielskiego dla dzieci w przedszkolach często są finansowane z budżetu placówki, co sprawia, że rodzice nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z nauką języka obcego przez swoje pociechy. To kolejny argument przemawiający za wprowadzeniem nauki języka angielskiego już na etapie przedszkolnym.

  Zajęcia prowadzi: Agnieszka Kowałko , Maria Krupa

 • Język francuski

  Witam wszystkich Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 dzieląc się tę miłą nowiną, iż kolejny rok rozpoczęliśmy przygodę z językiem francuskim w naszym przedszkolu. Po przerwie wakacyjnej wdrażamy się w nową rzeczywistość przedszkolną, a na zajęciach z języka francuskiego z uśmiechem witamy się piosenką „ Bonjour comment ca va” https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50, oraz „Je m`appelle Nicole”.

   We wrześniu –  wędrujemy po mapie i odszukujemy naszego ojczystego kraju, następnie szukamy Francji, porównujemy oba kraje, szukamy i nazywamy stolice, szukamy sąsiadów, opowiadamy sobie o krajach, tradycjach, świętach, fladze ( każdy starszak w naszym przedszkolu wie, że flaga Francji ma trzy kolory bleu, blanc, rouge).

  W październiku – bawimy się przy rymowance o lisku „Ne regardez pas petit renard qui passe” po polsku jest to zabawa Chodzi lisek koło drogi, dzieci bardzo lubią tę zabawę słowno – ruchową, jest przy niej dużo dziecięcej radości, a nawet pani gdy zostaje liskiem biegnie ile sił w nogach by sprostać zadaniu.

  W listopadzie przypominamy sobie  bajki o naszym ulubionym misiu przy wesołej piosence „ Petit ours brun” . Na przykładzie rodziny misia i jego   poznajemy również  wyrazy związane z najbliższą rodziną.

  Grudzień to czas szczególny przygotowujący dzieci do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na języku francuskim uczymy się pięknych świątecznych piosenek takich jak „Pere Noel frappe a la porte”   https://www.youtube.com/watch?v=Fb9_hfAfVmoi  „Petit Papa Noel” https://www.youtube.com/watch?v=pdlWrDSTQ4Q

  Przybliżając język francuski i melodię tego języka uczyliśmy się nazw prezentów jakie święty Mikołaj przynosi dzieciom w odpowiedzi na pytanie „ Co przynosi Święty Mikołaj dzieciom”  dzieci odpowiadały – cube, poupee, camion, cheval,flute, dragon, ours, porte-monnaie, cochon.  Zabawy obrazkowe, domino, sylwety poznawanych wyrazów pozwoliły dzieciom w naturalny sposób przyswoić dany materiał i prawiły wiele zachwytu również rodzicom.

  Styczeń to czas zimowy a więc rozgrzewaliśmy się  zabawą chou – froid (ciepło  – zimno) chowając i szukają różne przedmioty, ta zabawa w sposób wyjątkowy jest ulubiona przez nasze przedszkolaki.  Do naszego śpiewnego repertuaru dołączyliśmy piosenki Pomme de reinette, pomme d`api https://www.youtube.com/watch?v=pwGR7vpQVCo  oraz piosenkę o kolorach  https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA.

  W lutym – to czas powtarzania liczb i godzin, poznaliśmy piosenkę o godzinach „Quelle heure est -il”.

  W marcu wraz z nadejściem wiosny dzieci poznały piosenkę „ A la volette” o sympatycznym ptaszku, który spadł z suchej gałązki. Mimo, iż ptaszek na skutek upadku złamał skrzydło i zwichnął nóżkę, piosenka dodrze się kończy – ptaszek zdrowieje i żeni się. Piosenka bardzo przypadła do gustu dzieciom , każde dziecko poznało wyraz l`oiseau, pied, aille, branche.

  Na zaję ciach z języka francuskiego przygotowujemy program artystyczny, który zaprezentujemy podczas koncertu wiosennego.

  W kwietniu dzieci były zaproszone do zabawy w sklep, stąd każda aktywność  była związana z zabawami w sklep i kupowanie. Pojawiły się różne artykuły, których nazwy będzie sobie przyswajać w atmosferze zabawy.

Call Now Button