Kilka słów o nas

Poznaj jak pracujemy
 • Przedszkole Martynka powstało 1 września 2003 roku.
  W chwili obecnej posiadamy 4 placówki oraz duże doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 • Okres przedszkolny to czas beztroskiej zabawy, ale także czas intensywnej nauki, dlatego nasze Przedszkole pełni nie tylko rolę opiekuńczą, ale również wychowawczą i edukacyjną.

  W swojej działalności kierujemy się mottem:
  „Zabawa jest nauka, nauka jest zabawą.
  Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
  Glenn Doman

 • Nasi nauczyciele wprowadzając do nauki różne gry i zabawy stwarzają sytuacje, w których dzieci angażują się w to co robią, chętniej pracują, nabierają wiary w swoje możliwości a zarazem wyzbywają się nieśmiałości. Nauczyciele wykorzystujący w swojej pracy różne zabawy wiedzą, że nie przeszkadza ona w nauce – wręcz pomaga w odkrywaniu i przeżywaniu świata, a towarzysząca jej radość wzbogaca proces nauczania i rozwija psychikę dziecka.

  Wiemy jak ważne są pierwsze lata, kiedy dziecko w grupie przedszkolnej nawiązuje pierwsze przyjaźnie, uczy się rozróżniać kształty, kolory i czy zdobywa kolejne umiejętności: ruchowe, manualne lub społeczne – oczywiście jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc!

  Ponadto nauczyciele w codziennej pracy postępują tak, aby dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne. Starają się tworzyć im warunki do harmonijnego rozwoju oraz stawania się coraz bardziej samodzielnymi. Dążą do wszechstronnego rozwoju dziecka, wyrównują szanse edukacyjne, przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nasze Panie wspierają działania twórcze dzieci i rozwijają ich zdolności, umożliwiając prezentowanie dokonań i osiągnięć na forum przedszkola i środowiska lokalnego. Przedszkolaki uczą się również zasad właściwego zachowania, dzięki obowiązującego je Kodeksu Przedszkolaka.

  Każda placówka posiada wystarczającą do jej potrzeb bazę i odpowiednie wyposażenie. Zajęcia odbywają się w jasnych, właściwie zagospodarowanych i wyposażonych salach. Nasze przedszkola korzystają z osiedlowych placów zabaw, skwerków, wąwozu itp. miejsc, gdzie dzieci mogą realizować swoją potrzebę ruchu i zabawy. Ponadto przedszkole organizuje wiele wycieczek do teatrów, mini zoo, biblioteki itd.

  Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, a dla chętnych dzieci, pozostających długo w przedszkolu popołudniową, dodatkową bułeczkę lub kanapkę. Domowe posiłki dostarcza nam zakład garmażeryjny z Lublina.

Call Now Button