Przedszkole niepubliczne Lublin

Poznaj jak pracujemy
 • Przedszkole Martynka powstało 1 września 2003 roku.
  W chwili obecnej posiadamy 3 placówki oraz duże doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 • Okres przedszkolny to czas beztroskiej zabawy, ale także czas intensywnej nauki, dlatego nasze Przedszkole pełni nie tylko rolę opiekuńczą, ale również wychowawczą i edukacyjną.

  W swojej działalności kierujemy się mottem:
  „Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
  Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
  Glenn Doman

 • Przedszkole niepubliczne Martynka w Lublinie to nie tylko miejsce, w którym dzieci spędzają czas pod okiem opiekunów, ale także przestrzeń, w której rozwijają swoje umiejętności, uczą się nowych rzeczy i nawiązują pierwsze przyjaźnie. Od momentu powstania w 2003 roku, placówka zdobyła duże doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i obecnie posiada trzy oddziały. Przedszkole Martynka pełni rolę nie tylko opiekuńczą, ale również wychowawczą i edukacyjną, dbając o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Nauczyciele przedszkola stosują różnorodne metody pracy z dziećmi, jak np. metodę Montessori, tak aby każde z nich mogło rozwijać się w sposób dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Wprowadzając do nauki różne gry i zabawy, nauczyciele stwarzają sytuacje, w których dzieci angażują się w to, co robią, chętniej pracują i nabierają wiary w swoje możliwości. Dzięki temu maluchy wyzbywają się nieśmiałości i uczą się współpracy z innymi.

  Rola przedszkoli niepublicznych

  Przedszkola niepubliczne pełnią trzy kluczowe role w życiu dziecka. Po pierwsze, zapewnia opiekę nad dziećmi pod nieobecność rodziców, co jest niezbędne dla ich bezpieczeństwa i komfortu. Po drugie, realizuje funkcję wychowawczą, wpajając dzieciom wartości, normy społeczne i moralne oraz kształtując postawy obywatelskie. Po trzecie, przedszkole spełnia rolę edukacyjną, przygotowując dzieci do dalszej nauki w szkole podstawowej. W przedszkolu dbamy także o współpracę z rodzicami, którzy są kluczowymi partnerami w procesie edukacji przedszkolnej. Nauczyciele informują rodziców o postępach dziecka, a także o wszelkich ważnych wydarzeniach i zmianach w funkcjonowaniu przedszkola. Wspólnie z rodzicami organizujemy spotkania, warsztaty oraz imprezy okolicznościowe, które integrują społeczność przedszkolną.

  Przedszkole Martynka stawia także na wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Nasi nauczyciele dbają o to, aby każde dziecko czuło się akceptowane, kochane i bezpieczne. Wspierają dzieci w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Dzięki temu dzieci uczą się empatii, asertywności i umiejętności radzenia sobie z konfliktami.

  Nauka poprzez zabawę

  Zabawy odgrywają kluczową rolę w procesie edukacji przedszkolnej. Nasi nauczyciele w Lublinie stawiają na kształcenie specjalne i wykorzystują je jako narzędzie do rozwijania różnych umiejętności u dzieci, takich jak koordynacja ruchowa, myślenie logiczne czy umiejętność rozwiązywania problemów. Zabawy uczą także dzieci empatii, współpracy i radzenia sobie z trudnych sytuacjach. Wartości te są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka i przygotowania go do życia w społeczeństwie.

  Edukacja przez zabawę pozwala dzieciom odkrywać i przeżywać świat w sposób atrakcyjny i bezstresowy. Radość towarzysząca zabawom wzbogaca proces nauczania i rozwija psychikę maluchów. Dzięki temu dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach i z większym zaangażowaniem przyswajają nowe umiejętności. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Nauczyciele obserwują postępy swoich podopiecznych i dostosowują metody pracy tak, aby jak najlepiej wspierać rozwój każdego malucha. Dzięki temu dzieci czują się bezpiecznie i akceptowane, co sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi.

  Zapraszamy do poznania naszej oferty i zapisów na nowy rok nauki!

Call Now Button