Opłaty

 • Na Radości

  • 310 zł- czesne
  • 10zł- stawka dzienna za żywienie 

  – śniadanie,
  – obiad dwudaniowy,
  – podwieczorek.

 • Na Fulmana

            Opłaty w roku szkolnym 2016/2017 :

  • 5 godzin bezpłatne, każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu 1 zł,
  • Stawka żywieniowa 5,20 zł: /śniadanie 2zł, obiad 2,20 zł i podwieczorek 1 zł/

   Opłaty za przedszkole należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca na nowo utworzone konto
   /tylko dla rodziców z przedszkola na Fulmana/:

   Raiffeisen Bank Polska S.A.   14 1750 0012 0000 0000 3460 3049.

 • Na Dziewanny

  • 350 zł – czesne
  • 10 zł- stawka dzienna za żywienie 

  – śniadanie,
  – obiad dwudaniowy,
  – podwieczorek.