Kształcenie specjalne

 • Misja

  Naszą misją jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, do funkcjonowania w środowisku społecznym i do rozumienia świata.

  W naszej pracy skupiamy się na:

  • poznawaniu potrzeb, zainteresowań, zdolności dziecka, jak również na poznawaniu barier w jego rozwoju
  • akceptacji i zrozumieniu każdego dziecka
  • rozwijaniu sfery społeczno – komunikacyjnej
  • budowaniu serdecznej atmosfery poprzez bliskość oraz empatię
  • bezpieczeństwie dzieci dbając o ich komfort sensoryczny
  • indywidualnym podejściu do każdego dziecka
 • Dlaczego warto wybrać Martynkę?

  • doświadczenie w łączeniu kształcenia ogólnego z kształceniem  dzieci o potrzebach specjalnych
  • grono wykształconych nauczycieli i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, wciąż podnoszących swoje kwalifikacje
  • holistyczne i eklektyczne podejście do edukacji, wychowania i terapii
  • ścisła współpraca z rodzicami, a także wspieranie rodziców w procesie wychowania
 • Jak pracujemy?

  W pracy edukacyjno-terapeutycznej wykorzystujemy między innymi elementy:

  • Terapii Integracji Sensorycznej
  • Metody Ruchu Rozwijającego
  • Pedagogiki Marii Montessori
  • Metody Pedagogiki Klanza
  • Metody Behawioralnej
  • Programu M. Ch. Knillów – „Świadomość ciała. Dotyk i komunikacja”
  • Metody Felicji Affolter

  Metody pracy są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Pracujemy zarówno w małych grupach jak i indywidualnie.

Call Now Button