Rekrutacja do przedszkola Lublin

 • Rekrutacja do przedszkola niepublicznego Martynka w Lublinie odbywa się każdego roku, aby umożliwić rodzicom zapisanie swoich dzieci do tej renomowanej placówki. Nasz proces rekrutacyjny jest starannie opracowany, aby zapewnić uczciwość i przejrzystość na każdym etapie.

  Proces rekrutacyjny

  Proces rekrutacji do przedszkola prywatnego Martynka składa się z kilku etapów. Na początek rodzice muszą zgłosić swoje dziecko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej przedszkola i w przesłać mailowo lub złożyć w placówce. Do tego udostępniamy formularz online W formularzu należy podać dane osobowe dziecka oraz rodzica, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieścić informacje o ewentualnych chorobach, alergiach itp. Do tego można zapoznać się z przejrzystym systemem opłat. Następnie rodzice są proszeni o dostarczenie niezbędnych dokumentów, takich jak zaświadczenie o szczepieniach oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

  Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, rodzice otrzymują informację o wynikach i ewentualnym przyjęciu dziecka do przedszkola Martynka. W przypadku pozytywnej decyzji, rodzice muszą potwierdzić chęć zapisania swojego dziecka do placówki poprzez podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty wpisowej. Należy również pamiętać o zgłoszeniu dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej i zapoznaniu się z regulaminem przedszkola.

  Rola rekrutacji do naszego przedszkola

  Wiele osób może zastanawiać się jaki jest cel rekrutacji do placówki edukacji przedszkolnej. Martynka to przedszkole niepubliczne. Żeby nauka przynosiła jak najlepsze korzyści dla każdego z dzieci, mamy ograniczoną liczbę miejsc. Proces rekrutacji do przedszkola pełni ważną rolę zarówno dla rodziców, jak i dla placówki. Dzięki niemu rodzice mają pewność, że ich dzieci trafią do odpowiedniej grupy wiekowej i będą mogły rozwijać się w komfortowych warunkach. Na terenie Lublina można skorzystać z aż trzech naszych placówek! W ten sposób można znaleźć miejsce najbardziej przystępne pod względem logistycznym.

  Wybór naszego przedszkola prywatnego Martynka w Lublinie to doskonała decyzja dla rodziców, którzy pragną zapewnić swoim dzieciom wysoki poziom edukacji oraz przyjazną i bezpieczną atmosferę. Proces rekrutacyjny jest przejrzysty i uczciwy, a placówka dba o każdy szczegół, aby zapewnić najlepsze warunki dla swoich podopiecznych.

Call Now Button