Karta zgłoszenia

 • Istnieje możliwość zapisu dziecka poprzez formularz WORD
  albo zgłoszenie przez wypełnienie poniższego formularza (bez konieczności drukowania):

  Formularz on-line
   Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu rekrutacji.

   Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć fotograficznych dziecka na stronach internetowych przedszkola.

   Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat zgodnie z regulaminem przedszkola.

   Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Call Now Button