Metody pracy

 • Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

  Koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej. Program ten rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak, aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

 • Metoda Dobrego Startu Marta Bogdanowicz

  Opiera się na jedności psychiki i motoryki. Zasadniczą rolę odgrywają trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Metoda ułatwia przygotowanie dzieci do tak trudnych i złożonych czynności jak pisanie i czytanie oraz kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weronika Sherborne

  Stwarza dziecku okazje do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa, staje się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów i uczy współdziałania w grupie.

 •  Elementy pedagogiki Marii Montessori

  Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W naszym przedszkolu stosujemy wybrane jej elementy, takie jak formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, uniezależnienie od nagrody, wypracowanie szacunku do porządku i do pracy oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień, które posiada każde dziecko.

 • Nauka czytania metodą Glena Domana

  Jest to metoda globalna, czyli dzieci poznają całe słowa a nie litery i dlatego sprawia im to tak wiele radości. Dla maluchów litery to abstrakcja, zbiór różnie powyginanych kresek. Kiedy uczą się czytania metodą  globalną całym słowom nadawane jest znaczenie. Polega ona na prezentowaniu wyrazów na kartonowych paskach.

Call Now Button